Tijela kluba

Predsjednik:
Zoran Kvajo
++385 99 805 3147
zoran.kvajo@ri.t-com.hr

Dopredsjednica:
Jasna Doričić
++385 99 531 9225
jasna.doricic@pgz.hr

Upravni odbor:
Zoran Kvajo
Jasna Doričić
Ivan Juračić
Marijan Katnić
Marin Poklepović

Nadzorni odbor:
Tamara Ravlić
Đurđa Adamović
Želimir Vila

Voditelji turnira:
Vedran Butković
Ivan Juračić
Zoran Kvajo

Administrator:
Jasna Doričić

Blagajnik:
Žaklina Šegrt