Bridge Klub Rijeka

O nama

Za Vas koji još nemate nikakvu predodžbu što je to bridž preporučujemo da kliknete na link i saznate više o igri.

Rezultati

Klikom na link pogledajte rezultate održanih turnira.

Adresa

51000 Rijeka; Blaža Polića 2/2; Kontakt: Zoran Kvajo: 099 805 3147; Jasna Doričić: 099 531 9225