Tijela kluba

Predsjednik:
Zoran Kvajo
++385 99 805 3147

zoran.kvajo@ri.t-com.hr

Dopredsjednica:
Jasna Doričić
++385 99 531 9225

jasna.doricic@pgz.hr

Upravni odbor:
Zoran Kvajo
Jasna Doričić
Iva Erceg
Ivan Juračić
Marijan Katnić

Nadzorni odbor:
Jasna Blažević
Želimir Vila
Tamara Ravlić

Takmičarska komisija:
Zoran Kvajo
Ivan Juračić
Nenad Skitarelić
Vedran Butković

Disciplinska komisija:
Ivan Juračić
Jasna Doričić
Marijan Katnić

Voditelji turnira:
Vedran Butković
Ivan Juračić
Zoran Kvajo

Administrator:
Jasna Doričić

Blagajnik:
Žaklina Šegrt