Kontakti


Predsjednik kluba: Zoran Kvajo
Mobitel: 099 805 3147
E-mail:
info@bridgeklubrijeka.hr ; zoran.kvajo@ri.t-com.hr

Dopredsjednica i administrator kluba: Jasna Doričić
Mobitel: 099 531 9225
E-mail:
jasna.doricic@pgz.hr

IBAN: HR8523400091117022763

OIB: 69296193284

Žiro račun: 2340009-1117022763

LOKACIJA